MobilitySympo 2023

31. října a 1. listopadu 2023, Hotel Academic, Roztoky

Tradiční konference AUTOSYMPO pokračuje od roku 2020 pod novým názvem MOBILITYSYMPO V minulých letech jsme měli možnost shlédnout příspěvky nejen z oblasti konstrukce automobilů, ale i s dopravní tematikou či z konstrukce kolejových vozidel Konference se staly platformou pro setkávání a diskuzi odborníků z výzkumu, výroby, legislativy a vzdělávání i všech dalších, kteří se zabývají jak silniční i kolejovou dopravou, tak i životním prostředím.

Konferenci tradičně pořádá Česká automobilová společnost společně s Českým vysokým učením technickým v Praze.


Podobně jako v minulých letech bude konference dvoudenní. První den proběhne Kolokvium Josefa Božka na které představí zástupci vědeckých a výzkumných organizací zapojených do projektu TN 02000054 Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka výsledky svého výzkumu z oblasti silničních i kolejových vozidel.

Druhý den se zaměří na témata energetické účinnosti pohonných řetězců včetně snižování emisí z dopravy a alternativních pohonů, na oblasti mobility a dále automatizovaného řízení Témata budou prezentována z pohledu vývoje technologií, jejich akceptace, testování, a legislativních trendů.

Program MobilitySympo 1.11. 2023

MobilitySympo 2023

Čas Přednášející Firma/Instituce Téma
09:00 Zahájení konference
09:10 Martin Hrdlička Škoda Auto a.s. Powertrain Development for Passenger Cars in the Context of EU7
09:40 Tereza Čížková Ministerstvo dopravy ČR Aktivity MD v rámci CCAM
10:00 Ondřej Přibyl CzeCCAM Představení CzeCCAM
10:10 Martin Voříšek Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Národní akční plán čisté mobility - aktuální stav řešení
10:40 Přestávka
11:10 v jednání --- ---
11:20 Josef Pokorný Sdružení dovozců automobilů ČR Vývoj prodejů vozidel v ČR na stárnutí vozového parku
11:50 Tomáš Jungwirth Sdružení automobilového průmyslu název v jednání
12:10 Jan Vodstrčil IVECO Czech Republic Vodík a baterie - blízká budoucnost městské hromadné dopravy
12:30 v jednání TÜV SÜD Czech s.r.o. ---
13:00 Oběd
14:00 Jiří Vávra ČVUT v Praze Vodík v dopravě - zkušenosti z laboratoře pohonů vozidel
14:20 Radomír Smolka TATRA TRUCKS TATRA Hydrogen
14:40 Josef Lexa DEVINN Reálné poznatky a zkušenosti z projektů využití vodíku pro energetiku a dopravu
15:00 Jan Macek, Josef Morkus a další ČVUT v Praze Způsoby předpovídání emisí CO2 z automobilů
15:20 Josef Morkus ČVUT v Praze Baterie jako základní komponenta hybridního pohonu
15:40 Přestávka
16:00 Jan Vejbor Český bateriový klastr Představení Českého bateriového klastru
16:20 Miroslav Štěpán IDIADA CZ v jednání
16:40 Abbas Talimian ZČU Plzeň A real-time injury predicting application for occupants in highly automated vehicles
17:00 Adam Skokan CDV Projekt SHOW – zkušenosti a poučení zapojení uživatelů CCAM
17:20 Závěr konference

Program MobilitySympo 31.10. 2023

MobilitySympo 2023

Čas Přednášející Firma/Instituce Téma
Vávra ČVUT 3-WP07 New ICE Combustion Concepts Prezentace
Vítek ČVUT 4-WP08 Advanced Design Solutions for Future Automotive ICEs Prezentace
Vítek ČVUT 3-WP05 Future Automotive Boosting Solutions Prezentace
Novotný VUT 3-WP06 High Efficiency Turbochargers for Large-Bore ICEs Prezentace
Tichánek ČVUT 3-WP02 Advanced Valvetrain Solutions for Future ICEs Prezentace
Macek ČVUT 4-WP06 Fuel Cells and Energy Management for Future Vehicles Prezentace
Komrska ZCU 3-WP04 Electric and Hybrid Powertrains and Energy Optimal Management Prezentace
Komrska ZCU 4-WP07 Electric and Hybrid Powertrains Prezentace
Knap ČVUT 3-WP03 Batteries: Solutions for Testing and Modeling Prezentace
Hatschbach ČVUT 4-WP03 Solutions for Flow Component/System Testing and Analysis Prezentace
Hořenín ČVUT 4-WP02 Advanced Automated Design Tools (DASY) - New Developments Prezentace
Klír ČVUT 3-WP08 Future Concepts in Pollutant/Emission Detection and Reduction Prezentace
Achtenová ČVUT 3-WP09 New Solutions for Automotive Transmissions Prezentace
Achtenová ČVUT 4-WP12 Methods for Gear Testing Prezentace
Neusser ČVUT 3-WP10 Damper Solutions for Future Vehicle Applications Prezentace
Řehák VUT 4-WP11 Vehicle Noise and Innovative Semi-Active Damper Design Prezentace
Řehák VUT 3-WP11 Vehicle Instrumentation, Testing and Life Cycle Monitoring Prezentace
Culek UPa 3-WP12 Optimized Design and Operation of Special Vehicle Prezentace
Culek UPa 4-WP10 Optimized Design for Vehicle Body Applications Prezentace
Kolář ČVUT 3-WP13 Powertrain Components for Future Rail Vehicles Prezentace
Kolář ČVUT 4-WP05 Safety, Design, Active Control and Lubrication of Future Rail Vehicles Prezentace
Žlábek ZCU 4-WP09 Optimized Component Design for Future Rail Vehicles Prezentace
Havlena ČVUT 3-WP01 Application of Advanced V2X Communication Prezentace
Havlena ČVUT 4-WP01 Advanced Tools for Autonomous Tram Applications Prezentace
Novák ČVUT 3-WP14 Security Monitoring of Automotive Electronics Prezentace
Žilka ČVUT 4-WP04 Life Cycle Analysis in Mobility Systems Prezentace

Vložné

Bankovní spojení pořadatele (CAS-SAE): účet č. 129449458/0300. Platbu poukažte s uvedením jména účastníka a variabilním symbolem 2023.

Pořadatel není plátce DPH. Potvrzení o zaplacení dostanete při registraci na místě.

Mobilitysympo 2023
Kolokvium Josefa Božka 31.10.zdarma
Konference 1.11.2500,-Kč
Konference 1.11. - Členové ČAS, FISITA, AutoSAP2000,-Kč
Konference 1.11. - Akademický personál vysokých škol2000,-Kč

Další pokyny

Při neúčasti se poplatek nevrací a na vyžádání budou zpřístupněny prezentace.

Ubytování v hotelu Academic nelze v současné době zajistit.

Prezentující autor vložné neplatí.

Registrace na MobilitySympo 2023

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem registrace mé účasti na konferenci MobilitySympo 2020. Plné znění souhlasu si můžete přečíst zde.
Array ( ) Array ( )