Naše mise

Česká automobilová společnost je nevýdělečnou organizací spojující inženýry a techniky pracující v automobilovém průmyslu a příbuzných oborech v české republice. Společnost má více než padesátiletou historii.

Česká automobilová společnost je národní společností FISITA, členem českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). ČAS úzce spolupracuje s SAE International.

Misí ČAS je podporovat technicky vyspělý a udržitelný rozvoj automobilového průmyslu v České republice. Společnost slouží jako platforma pro sdílení informací mezi odborníky v automobilovém průmyslu, šíří informace o novinkách a pokroku prostřednict>

Automobilový průmysl

Po válce se průmysl vracel k civilní výrobě a v provizorních podmínkách poškozených továren se ze zachovaných dílů jen montovaly předválečné typy automobilů, motocyklů a traktorů. V letech 1946–1947 došlo k rozhodnutí o rozdělení výrobního programu motorových vozidel na výrobce tak, aby byly pokryty všechny aktuální potřeby. Rozhodnutí ministerstva průmyslu zavedlo určitý řád a Dvouletý plán obnovy národního hospodářství (1947–1948) současně představoval restrukturalizací automobilového průmyslu. V rámci centrálního řízení vzniklo ředitelství ČZAL (Československé závody automobilové a letecké), později jen ČAZ.

Vznikla nová koncepce rozvoje, která předpokládala výstavbu továrny s kapacitou 1000 vozů denně. Jedním z míst, kde mohla být postavena, měla být Bratislava s výhodnou polohou na Dunaji. Z USA přišel roku 1946 dr. Alex Taub, který měl zkušenosti s prací v automobilovém průmyslu, aby byl jmenován vedoucím konstrukční skupiny. Skupina konstruktérů začala pracovat na prototypech osobních automobilů. V továrně Walter byl postaven první prototyp. Na podvozku s nezávislým zavěšením všech kol, předním pohonem a kapalinou chlazeným čtyřválcem (boxer) AM 1,2 l (F hlava) se objevily konstrukční prvky vozů Tatra T57B a Aero 30. Druhý prototyp s označením 950 byl postaven v továrně Škoda Mladá Boleslav, jako první Škoda se samonosnou karoserií. Logický a rozumný plán byl po únoru 1948 postupně zrušen a po roce 1950 nastoupila jednoznačná orientace na vozidla pro armádu. Dr. Taub se (po velkých potížích s povolením k odjezdu) vrátil do USA.

Automobilový průmysl předválečného Československa byl pilířem strojírenství a jeho tradice, úroveň a know-how ho udržely v popředí dalších patnáct let, byť se stále zhoršovaly politicko-hospodářské podmínky. Oproti válkou rozvrácenému průmyslu v poražených i vítězných zemích byla pozice československého automobilového průmyslu velmi dobrá. Po komunistickém puči začala éra zestátňování formou vytváření národních podniků. V rámci nové struktury automobilového průmyslu, orientované v období studené války především na armádní techniku, zůstal jako jediný výrobce osobních automobilů AZNP (Automobilové závody, národní podnik) Škoda v Mladé Boleslavi. Roku 1949 byl ze znárodněných továren na pneumatiky Baťa Zlín, Rubena Náchod, Mitas Praha a Matador Bratislava vytvořen jediný výrobce pneumatik BaRuM, národní podnik a z firem vyrábějících příslušenství byl vytvořen národní podnik PAL (Příslušenství automobilů a letadel). V roce 1954 byla z původní Škodovky (Plzeň a Mladá Boleslav) vyčleněna výroba nákladních automobilů pro civilní sektor pod novou značkou LIAZ (Liberecké automobilové závody, n.p.) se sídlem v Jablonci n.N. a výrobním závodem v Mnichově Hradišti. V továrnách Praga a Tatra zůstala zachována pouze výroba především terénních nákladních automobilů. Z velkého vývojového oddělení osobních automobilů továrny Praga vznikl v roce 1952 Ústav pro výzkum motorových vozidel (ÚVMV), dnes TUV-SUD Czech. Ostatní automobilky byly zrušeny, převedeny na jinou výrobu nebo začleněny do tří hlavních.

V roce 1953 byla založena Vysoká škola strojní a textilní, dnes TUL (Technická univerzita Liberec). Roku 1954 byl založen národní podnik Benzina, který dodával na trh palivo, tzv. dvojsměs (benzín-benzol) B65 a trojsměs (benzín-benzol-líh) B68 a B72. Roku 1959 se zlepšilo zásobování ropou a začal se dodávat olovnatý benzin BA72 (Normal) a BA84 (Speciál).

V této nelehké době udržovali kontinuitu české konstrukční školy takové osobnosti, jakými byli Milan Apetaur, Milan Galia, Julius Mackerle, Vladimír Popelář a Ladislav Neumann (Tatra), Josef Jozíf a Jan Křivka (Jawa), Vladimír Meduna a Antonín Palló (LIAZ), Petr Hrdlička a František Sajdl (AZNP), František Žalud (ÚVMV) a technolog Miloslav Vígner, nebo karosář Zdeněk Kejval a další. Byli to právě oni, kteří cítili nutnost vytvoření profesní organizace automobilových techniků v rámci právě se rodící Československé vědecko- technické společnosti.

Learn more