Autosympo 2018

Tradiční konference AUTOSYMPO je v letošním roce pořádána jako dvoudenní akce s podporou světové Federace společností automobilových inženýrů a techniků FISITA, organizace CzechInvest a Sdružení automobilového průmyslu. Novinkou letošního roku je spojení konference Emise a kolokvia Josefa Božka do nové konference, na které se účastníci seznámí s trendy i konkrétními výsledky výzkumu vědeckých a výzkumných organizací spolu novinkami od zástupců státní správy, sdružení, výrobců a testovacích společností. Navazující konference nazvaná krátce AD se zaměřuje na asistenční systémy řidiče a autonomní vozidla. Konference AUTOSYMPO se stala platformou pro setkávání a diskuzi odborníků z oblasti výzkumu, výroby, legislativy a vzdělávání i všech dalších, kteří se zabývají jak silniční dopravou tak i životním prostředím.


31.10. 2018

První den (konference Emise a kolokvium Josefa Božka) je představením trendů a výsledků výzkumu a výboje v oblasti snižování emisí a alternativních pohonů vozidel.

1.11. 2018

Druhý den (konference AD) se zaměřuje na oblast pokročilých asistenčních systémů a autonomních vozidel z pohledu legislativních trendů, vývoje technologií a jejich akceptace.