Autosympo 2018

Tradiční konference AUTOSYMPO je v letošním roce pořádána jako dvoudenní akce s podporou světové Federace společností automobilových inženýrů a techniků FISITA, organizace CzechInvest a Sdružení automobilového průmyslu. Novinkou letošního roku je spojení konference Emise a kolokvia Josefa Božka do nové konference, na které se účastníci seznámí s trendy i konkrétními výsledky výzkumu vědeckých a výzkumných organizací spolu novinkami od zástupců státní správy, sdružení, výrobců a testovacích společností. Navazující konference nazvaná krátce AD se zaměřuje na asistenční systémy řidiče a autonomní vozidla. Konference AUTOSYMPO se stala platformou pro setkávání a diskuzi odborníků z oblasti výzkumu, výroby, legislativy a vzdělávání i všech dalších, kteří se zabývají jak silniční dopravou tak i životním prostředím.


31.10. 2018

První den (konference Emise a kolokvium Josefa Božka) je představením trendů a výsledků výzkumu a výboje v oblasti snižování emisí a alternativních pohonů vozidel.

1.11. 2018

Druhý den (konference AD) se zaměřuje na oblast pokročilých asistenčních systémů a autonomních vozidel z pohledu legislativních trendů, vývoje technologií a jejich akceptace.

Program Autosympo 2018 31.10. 2018

AUTOSYMPO Emise, Kolokvium J. Božka

Čas Přednášející Firma Téma
8:30 Registrace účastníků konference
9:00 O. Vaculín ČAS Zahájení konference
EKJB I
9:10 M. Voříšek MPO ČR Výhled využití alternativních pohonů z pohledu MPO
9:30 L. Prskavec CzechInvest Podpora VaV ze strany státu
9:50 D. Prostějovský LeasePlan Optimalizace využití vozidel s alternativním pohonem
10:10 L. Trnka TÜV-SÜD Czech Co znamená letošní rok pro emisní homologace
10:30 Přestávka
EKJB II
11:00 M. Hrdlička ŠKODA AUTO Co všechno vyžaduje v Evropě emisní legislativa od výrobce osobních automobilů
11:30 J. Vodstrčil IVECO CZ Alternativní pohony a terciární bezpečnost
12:00 M. Vojtíšek, J. Skácel ČVUT v Praze Detekce nadměrně emitujících vozidel v provozu
12:30 I. Bortel, J. Vávra, M. Takáts ČVUT v Praze Vznětový motor - od nafty k vodíku
12:30 Přestávka
EKJB III
13:30 J. Macek, J. Morkus, P. Steinbauer ČVUT v Praze Prediktivní optimalizace energetické spotřeby u hybridních vozidel
13:50 J. Kaněra, G. Achtenová ČVUT v Praze Hybridní pohon pro malé městské vozidlo
14:10 R. Toman, I. Brankov ČVUT v Praze Multi-parametrická a vícecílová termodynamická optimalizace zážehové motoru pro prodlužovač dojezdu
14:30 J. Macek, J. Hořenín, J. Baněček ČVUT v Praze Asistenční systém pro konstrukci spalovacích motorů
14:50 Z. Syrovátka, J. Vávra, M. Takáts ČVUT v Praze Pokročilé spalování chudé směsi v plynovém motoru
15:10 V. Doleček, J. Vávra ČVUT v Praze Optimalizace řízení vysoce přeplňovaného plynového motoru v jízdním cyklu
15:30 O. Vítek, J. Macek ČVUT v Praze Termodynamický potenciál elektricky asistovaného přeplňování
15:50 M. Jasný, G. Achtenová ČVUT v Praze Řadicí spojky - nová konstrukce a přístup
16:10 O. Miláček, L. Kazda, G. Achtenová ČVUT v Praze Nové materiály v automobilových převodech
16:30 O. Vaculín ČAS Zakončení konference

Program Autosympo 2018 1.11. 2018

AUTOSYMPO AD

Čas Přednášející Firma Téma
8:30 Registrace účastníků konference
9:00 O. Vaculín ČAS Zahájení konference
AD I
9:10 V. Kobera MD ČR Rozvoj autonomního řízení z perspektivy MD dopravy
9:30 J. Pokorný SDA Legislativní rámec pro autonomní vozidla
9:50 E. Fialová Ústava státu a práva AV ČR Odpovědnosti ve spojitosti s autonomními vozidly
10:10 V. Jirovský ČVUT v Praze XaaS – Anything as a Service?
10:40 Přestávka
AD II
11:00 J. Machan ŠKODA AUTO Chytré, bezpečné a přátelské vozidlo
11:20 P. Vaněk Hyundai Motor Manufacturing Czech bude upřesněno
11:40 M. Pichl MD ČR C-Roads – kooperace vozidel a dopravní infrastruktury
12:00 R. Pšenička ŠKODA AUTO Technologie a využití kooperativních systémů v dopravě (C2X)
12:30 Přestávka
AD III
13:30 J. Jelínek TÜV-SÜD Czech Korelace jízdní dynamiky virtuálního modelu a reálného vozidla pro použití při simulacích asistenčních a autonomních systémů
14:10 J. Olšina Valeo Statické modelovaní pro validaci HAD/AD
14:30 V. Gabrhel CDV Automatizovaná vozidla pohledem potenciálních uživatelů: vnímané přínosy a bariéry
14:50 M. Štěpán IDIADA CZ Požadavky na testování konektivních a autonomních vozidel (CAV)
15:10 O. Vaculín TH Ingolstadt Plánování testovací oblasti s redundantním zabezpečením
15:40 O. Vaculín ČAS Zakončení konference

Vložné

Bankovní spojení pořadatele (CAS-SAE): účet č. 129449458/0300. Platbu poukažte s uvedením jména účastníka a variabilním symbolem 12018.

Pořadatel není plátce DPH. Potvrzení o zaplacení dostanete při registraci na konferenci.

Autosympo 2018
Základní vložné (oba dny)3800,-Kč
Členové ČAS, FISITA, AutoSAP2280,-Kč
Akademický personál vysokých škol2280,-Kč
Jednodenní vložné2500,-Kč
Vložné uhrazené na místě v den konání konference
Oba dny4000,-Kč
Jeden den3000,-Kč

Další pokyny

Při neúčasti se poplatek nevrací a na vyžádání budou zpřístupněny prezentace.

Lze akceptovat náhradního účastníka.

Ubytování v hotelu Academic není zahrnuto do vložného.

Registrace na Autosympo 2018

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem registrace mé účasti na konferenci Autosympo 2018. Plné znění souhlasu si můžete přečíst zde.
Array ( ) Array ( )