Autosympo 2016

Konference AUTOSYMPO se již tradičně pořádá jako dvoudenní akce (2. a 3.11.) s podporou světové Federace společností automobilových inženýrů a techniků FISITA a organizace CzechInvest a Sdružení automobilového průmyslu. Nosným tématem konference AUTOSYMPO 2016 je aktuální téma „Snižování emisí a alternativní pohony automobilů“.

Konference AUTOSYMPO se stala platformou pro setkávání a diskuzi odborníků z oblasti výzkumu, výroby, legislativy a vzdělávání i všech dalších, kteří se zabývají silniční dopravou i životním prostředím.

Program konference ke stažení.
Stacks Image 24444

FISITA 2020 v Praze

Česká automobilová společnost získala při hlasování delegátů FISITA, konaném v jihokorejském Busanu, 100% podporu pro uspořádání FISITA 2020, World Automotive Congress v Praze. Velmi nás těší důvěra, kterou nám FISITA vyjádřila a těšíme se na kongres celosvětového významu opět v České republice.

Kongres crash.tech 2016

19.-20. dubna 2016 se v Mnichově koná mezinárodní kongres crash.tech 2016 se zaměřením na integrovanou bezpečnost vozidel a validaci. Program kongresu.

Ocenění Silver Service Award

Na plenárním zasedání delegátů všech členských společností (cca 38) v Kolíně nad Rýnem 22. září 2015 byl za svou úspěšnou práci v letech 1986 - 2015 vyznamenán prestižní cenou Silver Service Award nynější čestný předseda společnosti, Ing. Branko REMEK, CSc. Návrh CAS byl podpořen četnými delegáty zahraničních společností, např. SAE (USA), SIA (Francie), OIAV-OVK (Rakousko), VDI/VDA (Německo), SATL (Finsko), SIMP (Polsko), SAITS (Slovensko) ad. Cena byla udělena zejména za práci ve výboru pro vzdělávání, organizaci kongresů FISITA pro studenty technických univerzit a za zavedení soutěže studentských týmů Formula Student/SAE v České republice.
Na fotografii z ceremoniálu přebírá Branko Remek cenu z rukou současného (2014-2016) presidenta FISITA, kterým je Paul Mascarenas, IMechE (Velká Britanie).

Autosympo 2015

Tradiční AutoSympo se pořádá jako celostátní dvoudenní akce pod patronací Světové federace společností automobilových inženýrů (FISITA) ve dnech 11. a 12.11. v hotelu Academic, Roztoky u Prahy.

Ocenění ČSVTS

Ing. Zdeněk Novák, dlouholetý člen výboru ČAS dnes obdržel z rukou předsedy Českého svazu vědeckotechnických společností u příležitosti oslav 25. Výroci ČSVTS Čestny odznak ČSVTS za svou nepřetržitou práci pro ČAS a komunitu inženýrů v České republice.

Partner veletrhu For Energo 2015

Ondřej Vaculín z české automobilové společnosti vystoupil na semináři k veletrhu For Energo, kterého byla ČAS-SAE odborným garantem s přednáškou o schvalování a zkouškách elektomobilů. Představil nové požadavky na baterie, které budou povinné od příštího roku. Ve své přednášce seznámil posluchače se projektem SCX, v rámci kterého byl zkonstruován sportovní elektromobil s individuálním pohonem všech kol.

Změna termínu přednášky!!!

Přednáška Autosalon Mondial Paris - Technický vývoj očima odborníka se přesouvá na 3.12.

Autosympo 5.11. 2014

Tradiční konference se pořádá jako celostátní dvoudenní akce s podporou Světové federace společností automobilových inženýrů (FISITA). Spolupracující organizace jsou CzechInvest a AIA - Sdružení automobilového průmyslu. Více informací a registrační formulář v sekci Akce.

Zástupce ČAS se stal viceprezidentem FISITA pro vzdělání

Místopředseda ČAS doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. zahájil během světového automobilového kongresu v korejském Busanu na konci září svoje působení ve funkci viceprezidenta pro vzdělání FISITA.
Luděk Hynčík působí ve FISITA jako zástupce ČAS již od roku 2000, kdy se začal aktivně podílet na vzdělávacích aktivitách. Postupně se stal členem Výboru pro vzdělání a jediným delegátem České republiky za ČAS ve FISITA. V roce 2016 kandidoval na funkci viceprezidenta pro vzdělávání a byl zvolen na období 2016 – 2018.
Cílem Výboru pro vzdělání je celosvětově podporovat vzdělávání, odbornou přípravu a profesní rozvoj studentů a mladých inženýrů pro potřeby průmyslu. K tomu slouží např. různé informační kampaně, dotační programy nebo podpora stáží.
Stacks Image 24438

ČSVTS Vás zve na seminář - Profesní inženýr - nositel technických inovací

Tématem semináře bude seznámení účastníků se zkušenostmi Evropské federace národních inženýrských asociací – FEANI získaných za šedesát let činnosti a o jejich současných aktivitách v oblasti péče o rozvoj evropské inženýrské profese a hodnocení kvality inženýrského vzdělávání a profesních inženýrů.

Seminář je určen především personálním pracovníkům podnikatelských subjektů zaměstnávajících technicky zaměřené inženýry a dále pracovníkům vzdělávacích institucí zabezpečujících inženýrské počáteční a další vzdělávání a pracovníkům organizací zabývajících se problematikou vzdělávání a kariérního růstu zaměstnanců.

Cílem semináře je informovat zaměstnavatele i další zájemce o existujícím systému FEANI sloužícím k ověřování profesní kvality absolventů technických inženýrských programů a jejich připravenosti k pracovnímu uplatnění v souladu s potřebami praxe a o nástrojích, které umožňují zaměstnavatelům získat kredibilní informace o inženýrských kompetencích individuálních zájemců o přijetí na inženýrskou pracovní pozici.

Seminář se koná dne 14. 12. 2015, od 10.00 hod v konferenčním sálu č. 318,
v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 – Staré Město

Formula Student Czech Republic 2015

Česká automobilová společnost je již třetím rokem odborným garantem soutěže univerzitních týmů Formula Student Czech Republic 2015. Soutěž proběhne ve dnech 3.-6.9. na Polygonu Most a pro veřejnost je volně přístupná ve dnech 5. a 6.9.
Join us on LinkedIn.
CAS-SAE je členem: