Aktuality

Konference MobilitySympo 2020

Ve dnech 4. a 5. listopadu se konala konference MobilitySympo 2020 pořádaná CAS- Českou automobilovou společností ve spolupráci s ČVUT v Praze. MobilitySympo navazuje na tradici konferencí AutoSympo pořádaných od 80. let minulého století. MobilitySympo se stalo místem setkání odborníků působících v oblastech vývoje a provozu motorových a železničních vozidel i z širší oblasti mobility. Druhou novinkou, kterou organizátoři v letošním roce představili, byla on-line forma konference, kterou si vyžádala současná epidemiologická situace.

První den konference představil ve formě krátkých prezentací výsledky výzkumu projektu Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky. Který se zaměřuje na výzkum v oblasti jak klasických, tak i alternativních pohonů, a dále na převody, podvozky, bezpečnost nebo vozidlovou elektroniku.

Program druhého dne se zaměřil na témata automatizované mobility, alternativních pohonů a dopravní politiky. V prvním bloku se účastníci seznámili s aktuálním stavem rozvoje autonomního řízení v ČR z pohledu Dr. Václava Kobery z Ministerstva dopravy ČR, aktualitami Národního plánu čisté mobility od Martina Voříška z Ministerstva průmyslu a obchodu a stavem a trendy v registracích vozidel od Josefa Pokorného ze Sdružení dovozců automobilů. Blok zakončila přednáška Dr. Davida Černého o etice v souvislosti a autonomními vozidly.

V druhém bloku vystoupil Prof. Jan Macek z ČVUT s přehledem synergie výzkumu silničních a železničních vozidel, kterého následoval Jan Plomer z ČD. Jan Vodstrčil ze společnosti IVECO představil vliv legislativy na vývoj vozidel. Marek Vanžura z CDV poté představil Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla a konferenci zakončil Edgar Martinez s přednáškou o asistentu, který přebírá řízení v případě rozptýlení řidiče.

MobilitySympo se letos chlubí vysokou návštěvností dosahující stovky účastníků. Díky své kvalitě si konference opakovaně získala status partnerské akce mezinárodní federace automobilových inženýrů a techniků FISITA a podporu Sdružení automobilového průmyslu. Česká automobilová společnost zve odbornou veřejnost na další akce. FISITA Web Congress 2020, který bude zahájen dne 24.11.2020 a bude mít opět on-line formát. Bližší informace naleznou zájemci na www.fisita2020.com. A dále mezinárodní FISITA Congress 2021, který se bude konat 13-18. září 2021 v pražské O2 Aréně.

ISTVS nový členem FISITA

Recently the International Society for Terrain-Vehicle Systems (ISTVS) joined FISITA as an Affiliate Member. ISTVS is the leading society addressing off-road vehicle mobility and terramechanics, which describes the interaction between the terrain vehicle and the ground, and publishes the Journal of Terramechanics.

EAEC 2019 Call For Papers

Více informací o kongresu.

ČAS a FOR ENERGO Smart 2017

Česká automobilová společnost je hrdým partnerem veletrhu FOR ENERGO Smart 2017, který v roce 2017 rozšíří svou nomenklaturu o problematiku SMART CITIES.

FISITA 2020 v Praze

Česká automobilová společnost získala při hlasování delegátů FISITA, konaném v jihokorejském Busanu, 100% podporu pro uspořádání FISITA 2020, World Automotive Congress v Praze. Velmi nás těší důvěra, kterou nám FISITA vyjádřila a těšíme se na kongres celosvětového významu opět v České republice.

Zástupce ČAS se stal viceprezidentem FISITA pro vzdělání

Místopředseda ČAS doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. zahájil během světového automobilového kongresu v korejském Busanu na konci září svoje působení ve funkci viceprezidenta pro vzdělání FISITA. Luděk Hynčík působí ve FISITA jako zástupce ČAS již od roku 2000, kdy se začal aktivně podílet na vzdělávacích aktivitách. Postupně se stal členem Výboru pro vzdělání a jediným delegátem České republiky za ČAS ve FISITA. V roce 2016 kandidoval na funkci viceprezidenta pro vzdělávání a byl zvolen na období 2016 – 2018. Cílem Výboru pro vzdělání je celosvětově podporovat vzdělávání, odbornou přípravu a profesní rozvoj studentů a mladých inženýrů pro potřeby průmyslu. K tomu slouží např. různé informační kampaně, dotační programy nebo podpora stáží.

Kongres crash.tech 2016

19.-20. dubna 2016 se v Mnichově koná mezinárodní kongres crash.tech 2016 se zaměřením na integrovanou bezpečnost vozidel a validaci.

Ocenění Silver Service Award

Na plenárním zasedání delegátů všech členských společností (cca 38) v Kolíně nad Rýnem 22. září 2015 byl za svou úspěšnou práci v letech 1986 - 2015 vyznamenán prestižní cenou Silver Service Award nynější čestný předseda společnosti, Ing. Branko REMEK, CSc. Návrh CAS byl podpořen četnými delegáty zahraničních společností, např. SAE (USA), SIA (Francie), OIAV-OVK (Rakousko), VDI/VDA (Německo), SATL (Finsko), SIMP (Polsko), SAITS (Slovensko) ad. Cena byla udělena zejména za práci ve výboru pro vzdělávání, organizaci kongresů FISITA pro studenty technických univerzit a za zavedení soutěže studentských týmů Formula Student/SAE v České republice.

Česká automobilová společnost je členem: