Kongres crash.tech 2016

19.-20. dubna 2016 se v Mnichově koná mezinárodní kongres crash.tech 2016 se zaměřením na integrovanou bezpečnost vozidel a validaci. Program kongresu.

Ocenění Silver Service Award

Na plenárním zasedání delegátů všech členských společností (cca 38) v Kolíně nad Rýnem 22. září 2015 byl za svou úspěšnou práci v letech 1986 - 2015 vyznamenán prestižní cenou Silver Service Award nynější čestný předseda společnosti, Ing. Branko REMEK, CSc. Návrh CAS byl podpořen četnými delegáty zahraničních společností, např. SAE (USA), SIA (Francie), OIAV-OVK (Rakousko), VDI/VDA (Německo), SATL (Finsko), SIMP (Polsko), SAITS (Slovensko) ad. Cena byla udělena zejména za práci ve výboru pro vzdělávání, organizaci kongresů FISITA pro studenty technických univerzit a za zavedení soutěže studentských týmů Formula Student/SAE v České republice.
Na fotografii z ceremoniálu přebírá Branko Remek cenu z rukou současného (2014-2016) presidenta FISITA, kterým je Paul Mascarenas, IMechE (Velká Britanie).

Autosympo 2015

Tradiční AutoSympo se pořádá jako celostátní dvoudenní akce pod patronací Světové federace společností automobilových inženýrů (FISITA) ve dnech 11. a 12.11. v hotelu Academic, Roztoky u Prahy.

Ocenění ČSVTS

Ing. Zdeněk Novák, dlouholetý člen výboru ČAS dnes obdržel z rukou předsedy Českého svazu vědeckotechnických společností u příležitosti oslav 25. Výroci ČSVTS Čestny odznak ČSVTS za svou nepřetržitou práci pro ČAS a komunitu inženýrů v České republice.

Partner veletrhu For Energo 2015

Ondřej Vaculín z české automobilové společnosti vystoupil na semináři k veletrhu For Energo, kterého byla ČAS-SAE odborným garantem s přednáškou o schvalování a zkouškách elektomobilů. Představil nové požadavky na baterie, které budou povinné od příštího roku. Ve své přednášce seznámil posluchače se projektem SCX, v rámci kterého byl zkonstruován sportovní elektromobil s individuálním pohonem všech kol.

Změna termínu přednášky!!!

Přednáška Autosalon Mondial Paris - Technický vývoj očima odborníka se přesouvá na 3.12.

Autosympo 5.11. 2014

Tradiční konference se pořádá jako celostátní dvoudenní akce s podporou Světové federace společností automobilových inženýrů (FISITA). Spolupracující organizace jsou CzechInvest a AIA - Sdružení automobilového průmyslu. Více informací a registrační formulář v sekci Akce.

ČSVTS Vás zve na seminář - Profesní inženýr - nositel technických inovací

Tématem semináře bude seznámení účastníků se zkušenostmi Evropské federace národních inženýrských asociací – FEANI získaných za šedesát let činnosti a o jejich současných aktivitách v oblasti péče o rozvoj evropské inženýrské profese a hodnocení kvality inženýrského vzdělávání a profesních inženýrů.

Seminář je určen především personálním pracovníkům podnikatelských subjektů zaměstnávajících technicky zaměřené inženýry a dále pracovníkům vzdělávacích institucí zabezpečujících inženýrské počáteční a další vzdělávání a pracovníkům organizací zabývajících se problematikou vzdělávání a kariérního růstu zaměstnanců.

Cílem semináře je informovat zaměstnavatele i další zájemce o existujícím systému FEANI sloužícím k ověřování profesní kvality absolventů technických inženýrských programů a jejich připravenosti k pracovnímu uplatnění v souladu s potřebami praxe a o nástrojích, které umožňují zaměstnavatelům získat kredibilní informace o inženýrských kompetencích individuálních zájemců o přijetí na inženýrskou pracovní pozici.

Seminář se koná dne 14. 12. 2015, od 10.00 hod v konferenčním sálu č. 318,
v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 – Staré Město

Formula Student Czech Republic 2015

Česká automobilová společnost je již třetím rokem odborným garantem soutěže univerzitních týmů Formula Student Czech Republic 2015. Soutěž proběhne ve dnech 3.-6.9. na Polygonu Most a pro veřejnost je volně přístupná ve dnech 5. a 6.9.
Join us on LinkedIn.
CAS-SAE je členem: